GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Jméno a příjmení: ČRS MO Zlaté Hory
IČO: 452 34 973
E-mail: info@crsmozlatehory.cz
Telefon: 584 425 919
dále jen "Správce"

Vážení,
abychom mohli plnit závazky ke svým i ostatním členům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sdělujeme:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyplývajících s vedením administrativy ČRS a pořádáním akcí spojených s touto organizací..
 • Zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo.
 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění zákonných povinností. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po nezbytně nutnou dobu.
 • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abychom vás mohli informovat o aktuálním stavu, zpracováváme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
 • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.

Ve Zlatých Horách, dne 23.5.2018