Výroční členská schůze 2024.

 • Prostory společenské místnosti "Zlatá 92" byly svědkem VČS MO Zlaté Hory, stalo se tak v sobotu 23.března 2024.
 • Po nezbytných formalitách a uctění památky členů, kteří nás  opustili, seznámil jednatel MO přítomné s programem a schůze se rozjela. Svým příspěvek přispěl i pan starosta, který byť pracovně vytížen, se dostavil.
 • Proběhlo i vyhlášení a registrace účastníků rybářských závodů "Zlatohorská čtyřiadvacítka 2024".
 • Během schůze bylo možno u Svaťky Bečákové zakoupit členskou známku či povolenku.
 • O občerstvení se postarala "Báječná trojka". V nabídce byly krom pitného režimu klobásy od Rosti a tvarohové i makové koláčky od paní Drahomíry.
 • Účast necelých 27% lehce předčila tu loňskou.

Výroční členská schůze 2023.

 • Konaná v sobotu 1.dubna na Rybářské chatě u rybníka Prudník 2A.
 • Schůzi zahájil předseda MO vzpomínkou (minutou ticha) na členy, kteří nás v minulém roce opustili, poté předal slovo jednateli, a ten nezklamal. Přínosem byl i příspěvek pana starosty ohledně revitalizace rybníka.
 • Během schůze bylo možno zakoupit členskou známku či povolenku.
 • O občerstvení se postaral tým pod vedením Petra. V nabídce byla velice chutná gulášová polévka, klobásy od Rosti a smažení pstruzi. Chybu neměly ani ořechová a kokosová roláda či tvarohové koláčky od paní Drahomíry.
 • Drobnou kaňkou na jinak povedené akci byla nízká účast (cca 21%).

Výroční členská schůze 2022.

 • V sobotu 2.dubna proběhla na Rybářské chatě u rybníka Prudník 2A Výroční členská schůze spojená s volbou výboru a dozorčí komise na další čtyřleté období.
 • Zatímco výbor doznal změnu pouze na místě zástupce hospodáře, jímž se stal aktivní Oto Gerych, dozorčí komisi nově tvoří předsedkyně Lucie Buchtová, Michal Gotthard a Jan Renda.
 • Ze snímků ve fotogalerii je patrno, že se chůze nesla v přátelském a veselém duchu, ke kterému bezesporu přispěl předsedající Ing. Ivan Prokop.