Jak se stát rybářem?

Zkoušky k získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku.

Zkoušky 2.března 2024.

Zkoušky 12. března 2022.

Zkoušky 1.července 2023.

Zkoušky 25.února 2023.

Zkoušky 6.července 2022.