Jak se stát rybářem?

Zkoušky k získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku.